Stichting Historisch Onderzoek Fleringen
Stichting Historisch Onderzoek Fleringen is sinds voorjaar 2016 op Facebook actief.

Heemkunde Tubbergen
De stichting is in 2000 opgericht door een aantal enthousiaste mensen die merkten dat er veel van de geschiedenis van het dorp verloren dreigde te gaan.

Heemkunde Ootmarsum
De Heemkunde Ootmarsum stelt zich ten doel de kennis en zorg omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving te vergroten en verder onderzoek te bevorderen.

Heemkunde Geesteren
De SHG (Stichting Heemkunde Geesteren) is opgericht op 18 augustus 1997 en bestaat uit een groep enthousiaste Geesternaren die tezamen het Geesterse erfgoed (bevolking, archeologie, godsdienst, onderwijs, enz.) in heden en verleden onderzoeken en deze historie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk willen maken en voor het nageslacht willen behouden.

Heemkunde Almelo
Het Stadsmuseum Almelo wordt beheerd door de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo. Deze stichting werd op 8 januari 1975 opgericht en kwam voort uit het Genootschap Stad en Ambt Almelo.

Heemkundevereniging Het Bussemakershuis
Het beheren, bevorderen, verzamelen en publiceren van de plaatselijke geschiedenis, oudheden, volkskunde en cultureel erfgoed. Het maken va
n studies en het opwekken van belangstelling voor historie, recht en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder van de gemeente Borne en zijn omgeving. Inspiratie is de sleutel tot behoud en ontwikkelen van het erfgoed van Borne dat een onderdeel is van cultuureducatie.

Heemkunde Denekamp
Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de verschillende facetten van heemkunde: het heden en verleden en de toekomst van landschap, bodem, flora, fauna, bevolking, taal, folklore, klederdracht, bouwkunst en de cultuur in het algemeen. Daarnaast stelt de vereniging zich de instandhouding en de bescherming ten doel van de schoonheid en het karakter van de bovenstaande facetten.

Stichting Historische Kring Losser
De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (in zonderheid van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities.

Historische vereniging De Dree Marken
Deze historische vereniging omvat Berghuizen, Beuningen en De Lutte. De Historische Vereniging De Dree Marken is opgericht op 8 maart 1976. De vereniging beschikt over een eigen documentatie- en vergaderruimte in Dorpshoes Erve Boerrigter.

De Historische Kring Haaksbergen
De vereniging heeft ten doel: De beoefening van de historie en volkskunde. Het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal. Het geven van advies en informatie over alles, wat met de historie en volkskunde verband houdt. Het verrichten van historisch onderzoek en publiceren hierover, alsmede de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en in het bijzonder van monumenten: dit alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Historische Sociƫteit Enschede-Lonneker
De SHSEL is de grootste historische organisatie in de gemeente Enschede. De stichting houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de stad Enschede en met de historie van de omliggende dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo en Glanerbrug, alle tot 1934 gelegen in de voormalige gemeente Lonneker.

Heemkunde Goor
De Stichting Historisch Goor is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979.

Klooster Sibculo
De Heemkundegroep Kloosterhaar-Sibculo houdt zich bezig met verzamelen van historisch materiaal van particulieren en verenigingen.

De Hofmarken
De Hofmarken is een samenwerkingsverband van de heemkundeverenigingen in Ambt-Delden, Delden, Diepenheim, Goor en Markelo, de tegenwoordige gemeente Hof van Twente.

Historische Vereniging De Dree Marken
De Historische Vereniging De Dree Marken is opgericht op 8 maart 1976. De vereniging beschikt over een eigen documentatie- en vergaderruimte in Dorpshoes Erve Boerrigter. De doelstelling van de vereniging is studie van de lokale historie binnen en buiten de vereniging te stimuleren en historisch belangrijke zaken voor het nageslacht te bewaren.

Heemkundevereniging Wilsum (D)
Deze vereniging onderhoudt de Schoneveldse molen en andere gebouwen rondom de molen. In de zomer zijn er regelmatig activiteiten zoals het malen van koren, bakken van brood, enz. zoals dat vroeger ook werd gedaan. In de winter wordt midwinterhoorn geblazen, samen met Nederlandse verenigingen.