Op het gebruik van deze website (www.heemkunde-albergen-harbrinkhoek.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van Informatie

De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van een juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie
tussen de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheodsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gecopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Inhoud disclaimer
De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellings- en/of grammaticafouten.
Wanneer u de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek te vrijwaren van rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek behoudt ten alle tijden het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht.
Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en met terugwerkend van kracht.
Deze disclaimer is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Datering van de tekst: november 2019